IT tippek

Informatikai tippek és trükkök a szoftverek hatékonyabb használatához.

Címkefelhő

ProgeCAD 2018 - Fóliák, tulajdonságok e-book

Ajánljuk: ProgeCAD 2018 - Fóliák, tulajdonságok e-book

79 oldal/2,8 MB, formátum: PDF.

ISBN 978-615-5810-39-8

Betekintés a könyvbe!

Az előző kötetekben megismerkedtünk progeCAD programmal létrehozható egyszerűbb rajzelemekkel. A kialakított objektumok jellegzetességei közé tartoznak azok színei, vonaltípusa és az, hogy az adott rajzelem melyik fólián helyezkedik el. A korábbiak szerint létrehozott rajzelemek e jellemzők alapértelmezés szerinti értéket kaptak. Ebben a kötetben áttekintjük, hogyan tudjuk ezeket a jellemzőket megváltoztatni, újakat létrehozni, meglévőket megszüntetni és a létező rajzelemekhez kapcsolni.

A rajz hasonló elemeinek megkülönböztetésére szolgálnak a színek. Gondoljunk arra, hogy egy belsőgépészeti tervrajzon vagy egy gyártelep geodéziai felvételén hányféle vonalas létesítményt, közmű és technológiai, informatikai stb. vezetéket kell ábrázolni. Minthogy a színek a szokásos színes monitorokon végzett rajzszerkesztésnél nagy segítséget jelentenek, de a rajz végső, nyomtatott (illetve fénymásolással sokszorosított) formáján nem jelennek meg, ezért eltérő vonaltípusokat is alkalmazunk a különböző szerkesztési elemek ábrázolására. Ezek például a középvonalak vagy a takart vonalak megkülönböztetésében is segítenek.

A rajzi információ szervezését támogatja a fóliák használata és a rajzelemek fóliákon rendszerezése. A fóliák egyfajta rajzi réteget képviselnek, amelyeken a különböző jellegű rajzi információk csoportosíthatók és szervezhetők. A rajzi fóliák ugyanakkor zárolhatók, hogy megóvjuk a változtatásoktól, ám egy másik fólián felhasználhatjuk rajzelemeiket, adataikat.

A 2018-as változatban a fóliákkal kapcsolatban is újdonságok jelentek meg. A PDF formátumba exportált rajzokban megőrizhetők a rajz szerkezetét jelentő fóliák, melyeket az Adobe Readerben is be-és kikapcsolhatunk.

A méretezések és kitöltési mintázatok számára alapértelmezett fóliát használhatunk.

A külső referenciák, alávetítések fóliái elhalványíthatók, színezhetők.

Megváltozott a rajzelemek átnevezésének módja is. Most ezt a műveletet párbeszédpanelen, sőt szabályokkal megadott csoportokon is végezhetjük.

ProgeCAD 2009 Smart - Rajzmódosítás e-book

Ajánljuk: #ProgeCAD 2009 Smart - Rajzmódosítás e-book

106 oldal/2,5 MB, formátum: PDF.

ISBN 978-963-365-759-1

Betekintés a könyvbe!

A rajzmódosítás során a CAD programban létrehozott rajzelemek tulajdonságain módosítunk, illetve rajzelemeket törlünk, vagy a rajzelemeket áthelyezzük, a létező rajzelemeket mintaként felhasználva másolatokat hozunk létre, valamint a geometria megtartása mellett másoljuk a tulajdonságokat.

Elektronikus kötetünk tömören, a kezdő és haladó felhasználók számára egyaránt érthető módon összefoglalja a progeCAD 2009 Smart program magyar nyelvű változatának rajzelemek módosításával, áthelyezésével, vágásával, nyújtásával, tükrözésével, sokszorosításával, törlésével stb. kapcsolatos tudnivalóit.

ProgeCAD 2018 - Blokkok, Xrefek e-book

Ajánljuk: #ProgeCAD 2018 - Blokkok, Xrefek e-book

77 oldal/2,8 MB, formátum: PDF.

ISBN 978-615-5810-38-1

Betekintés a könyvbe!

A blokkok alkalmazásával meggyorsítjuk munkánkat, a tipizálással pontosabbá és áttekinthetővé válnak rajzaink. A blokkok alkalmazásával helyet és újrageneráláshoz szükséges időt takarítunk meg. A blokkokhoz csatolt szöveges információknak (attribútumoknak) a beillesztéskor új értéket adhatunk. A blokkokhoz hiperhivatkozás is kapcsolható.

A blokkokkal több, esetenként eltérő típusú rajzelemet egyetlen elemként (blokkdefinícióként) lehet szervezni és kezelni. Minden blokk saját névvel rendelkezik, melyre hivatkozva önállóan lemezre írhatók, tetszőleges rajzba illeszthetők. Ezt kihasználva az ugyanarra a blokkra vonatkozó hivatkozásokkal (azok egyetlen blokkdefinícióként való tárolásával) lemezhely takarítható meg a rajz adatbázisában.

Az attribútumok tájékoztató jellegű, például műszaki vagy marketing információkat, mint rendelési tételszám, tömeg, gyártó neve stb. kapcsolnak a rajz blokkjaihoz. A blokkok segítik a rajzi munka rendszerbe szervezését, a rajz objektumai és a hozzájuk kapcsolódó információk felépítését, illetve rendszerezését.

A 2017-es változat újdonságaként alkalmazhatók az AutoCAD-féle dinamikus blokkok és pontfelhő fájlok. Azonban ezeket egyelőre csak beilleszthetjük, illetve alávetítésként csatolhatjuk. A 2018-as változatban a támogatott fájlformátumok száma egyről ötre emelkedett (viszont a korábbiakhoz hasonlóan csak alávetíthetjük ezeket a fájlokat).

Könyvünk tömören, a kezdő és haladó felhasználók számára egyaránt érthető módon összefoglalja a progeCAD 2018-as változatának blokkokkal és külső referenciákkal kapcsolatos tudnivalóit. Ezek a szalagos felületnek is köszönhetően kissé megváltoztak a 2018-as verzióban. Ebben a változatban a helyben végzett referenciaszerkesztést fejlesztették tovább, mely új szalagfült is kapott. Ezek mellett az alávetítések árnyalhatók, színezhetők, színteleníthetők, halványíthatók. A parancsnevek után általában megadtuk a korábbi magyar nyelvű progeCAD, illetve AutoCAD megfelelő parancsait is.

ProgeCAD 2009 Smart - Rajzméretezés és szövegkezelés e-book

 

Ajánljuk: ProgeCAD 2009 Smart - Rajzméretezés és szövegkezelés e-book

79 oldal/2,0 MB, formátum: PDF.

ISBN 978-963-365-758-4


Könyvünk tömören, a kezdő és haladó felhasználók számára egyaránt érthető módon összefoglalja a progeCAD 2009 Smart! program rajzméretezéssel, valamint szövegek kezelésével kapcsolatos tudnivalóit. Ez a CAD program nem üzleti célra ingyenesen letölthető és használható.